Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy uczenia się starszych mężczyzn z odniesieniem do kontekstu australijskiego. Pokazuje wybrane metody i rezultaty badania społeczności mężczyzn. Zawiera krytyczną refleksję do podejścia badawczego, które stosuje się do badania nieformalnego uczenia się mężczyzn w społecznościach zwanych Męskimi Warsztatami. Prezentowany obszar i kontekst badań charakteryzuje się tym, że jest to nieformalna i oddolna inicjatywa, która w swoich założeniach nie zakłada, że efektywne uczenie się powinno być ustruktualizowane, celowe i oceniane. Autorzy wskazują, że miarą rezultatów, korzyści uczenia się mężczyzn w Męskich Warsztatach, powinno być ich zaangażowanie w społeczność lokalną, w której żyją, z uwzględnieniem każdej indywidualnej korzyści. W zakończeniu artykułu zawarte są pewne implikacje dla dalszych badań uczenia się mężczyzn w Męskich Warsztatach, z wykorzystaniem metody autoetnograficznej.

Słowa kluczowe

uczenie się starsi mężczyźni badanie Męskie Warsztaty społeczność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Golding, B., McDonald, J., & Malec-Rawiński, M. (2015). UCZENIE SIĘ STARSZYCH MĘŻCZYZN WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH ANDRAGOGICZNYCH: WYBRANE KONTEKSTY, IMPLIKACJE I PRZYPADKI. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.130