Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autorka prezentuje wyniki badań, których celem była próba porównania doświadczeń szkolnych osób starszych oraz współczesnej młodzieży. Materiał badawczy został uzyskany metodą biograficzną – za pomocą wywiadu pogłębionego. W artykule przedstawiono przegląd literatury na temat szkoły i jej pamięci. Wyniki badań dotyczą wspomnień nauczycieli, szkolnych kolegów i koleżanek, atmosfery, rzeczy materialnych i wydarzeń w szkole, a także oceny własnej osoby jako ucznia. Seniorzy zaprezentowali również własne postulaty odnoszące się do współczesnej edukacji. Starsze osoby wspominają szkołę z wdzięcznością i entuzjazmem. Opowieściom o uroczystościach, nauczycielach i rówieśnikach towarzyszyły pozytywne uczucia. Współczesna młodzież natomiast opisuje swoje doświadczenia z mniejszymi emocjami. Edukacja jest dla nich wartością, która służy zdobyciu satysfakcjonującej pracy i statusu ekonomicznego. Autorka wskazuje, że wzajemne dzielenie się wspomnieniami szkolnymi łączy pokolenia. Temat szkoły w rozmowach dziadków i wnuków może się stać inspiracją, nauką oraz wskazówką do zmian na lepsze. Ważne jest, aby pamiętane zdarzenia, przedmioty i zjawiska ocalić od zapomnienia.

Słowa kluczowe

doświadczenia szkolne osoby starsze młodzież metoda biograficzna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sygulska, K. (2015). DOŚWIADCZENIA SZKOLNE OSÓB STARSZYCH ORAZ WSPÓŁCZESNEJ MłODZIEŻY – PRÓBA PORÓWNANIA. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.131