Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autor prezentuje poglądy studentów pedagogiki studiów magisterskich, którzy przygotowują się do pracy w sektorze pomocy społecznej. Autor przedstawia wyobrażenia studentów dotyczące osób wymagających pomocy, o których studenci pisali w esejach. Ponadto autor omawia rolę obrazu klienta w udzielaniu pomocy zgodnie z modelem sprzężonych ról społecznych opisywanym przez Barbarę Hajduk, potencjalne źródła kształtowania się stereotypów studentów dotyczących osób, z którymi będą pracowali w przyszłości. W zamierzeniu autora, tekst może być przyczynkiem do refleksji nad zmianami w edukacji studentów. Wnioski sugerują potrzebę podjęcia w większym stopniu pracy z doświadczeniem studentów, zmianą ich stereotypów, kształceniem ich postaw.

Słowa kluczowe

stereotyp obraz klienta rola zawodowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szumigraj, M. (2015). KLIENT WYOBRAżONY – CZYLI KTO ZDANIEM STUDENTÓW PEDAGOGIKI POTRZEBUJE POMOCY?. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.133