Główna treść artykułu

Abstrakt

W prezentowanym artykule autorka wyjaśnia i podkreśla rolę rodziców i nauczycieli w zakresie praktykowania edukacji medialnej wśród najmłodszych odbiorców mediów, jakimi są dzieci. W artykule zostały przedstawione cele i zadania edukacji medialnej oraz kompetencje medialne nauczycieli. Odwołując się do podstawy programowej, autorka przedstawia treści kształcenia w zakresie edukacji medialnej na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Autorka przedstawia proponowane w literaturze rozwiązania realizacji głównych założeń edukacji medialnej w środowisku szkolnym i rodzinnym. Podkreśla potrzebę nauczania dzieci i młodzieży właściwego i racjonalnego korzystania z mediów, praktykowania wychowania medialnego, za które odpowiedzialne są przede wszystkim dwa najbliższe dziecku środowiska: rodzinne i szkolne.

Słowa kluczowe

edukacja medialna pedagogika mediów wychowanie szkoła rodzina

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowicka, E. (2015). ROLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W EDUKACJI MEDIALNEJ. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.140