Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem podjętych rozważań jest refleksja nad rolą filmów opowiadających o jesieni życia w adaptacji do starości. Artykuł zawiera prezentację wybranych filmów, ukazujących różne sposoby przedstawiania tego okresu życia na ekranie. Według przyjętego założenia filmy o problemach ludzi starszych mogą ułatwiać adaptację do starości. Autorka formułuje tezę, że aktywne uczestnictwo w kulturze poprawia jakość życia osób starszych. Również udział w kulturze filmowej przyczynia się do osobistego rozwoju, podnosi poczucie własnej wartości oraz pozwala zachować sprawność intelektualną w tym okresie życia. Autorka zwraca uwagę na współczesne tendencje w upowszechnianiu kultury filmowej wśród seniorów oraz na rolę kin lokalnych i studyjnych w edukacji, socjalizacji i integracji ludzi starszych.

Słowa kluczowe

film starość aktywność kulturalna adaptacja do starości

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Konieczna, E. (2015). KINO TRZECIEGO WIEKU – FILMY O JESIENI ŻYCIA W PROCESIE PRZYGOTOWANIA DO STAROśCI. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.143