Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule autorka wskazuje na istnienie odmiennych zdań na temat znaczenia płci kulturowej oraz płci biologicznej. W tym kontekście przywołuje teorię płci kulturowej Raewyn W. Connell, zdaniem której nad wszystkimi istniejącymi w społeczeństwie typami męskości i typami kobiecości dominuje męskość hegemoniczna. Prezentuje wyniki badań własnych, których celem było poznanie, funkcjonujących w świadomości młodych mężczyzn, uprzedzeń wobec osób ich własnej płci. Za przedmiot oceny badanych obiera studiowanie pielęgniarstwa przez mężczyzn i wykonywanie przez nich zawodu pielęgniarza. O ile wyniki przeprowadzonych analiz nie pozwalają na głoszenie tezy o kryzysie męskości, o tyle z całą pewnością ukazują konieczność dokonania redefinicji tego, co męskie. W obliczu asymetrii procesów ludnościowych i pesymistycznej diagnozy liczby polskich pielęgniarek oraz położnych w niedalekiej przyszłości, niepokojący jest wciąż obecny wśród badanych sposób myślenia, który podkreśla kobiecy charakter wspomnianych studiów oraz zawodu pielęgniarza. Zawód ten, często kojarzony przez respondentów z niskim zarobkami, jest nie do pogodzenia z zakorzenionym w ich świadomości obrazem roli mężczyzny jako między innymi tego, który utrzymuje rodzinę.

Słowa kluczowe

gender stereotypy płci męskość zawód pielęgniarz

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Herudzińska, M. (2015). MĘSKOŚĆ NA MANOWCACH? (NIE)MĘSKI MĘŻCZYZNA W OPINIACH MĘŻCZYZN. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.146