Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł traktuje o strategiach przyjmowanych przez mężczyzn podczas tworzenia własnego wizerunku. Głównym komponentem autokreacji jest w tym przypadku wykonywany za­wód, a przede wszystkim treść kulturowa nadawana przez mężczyzn określonym rodzajom działań podejmowanych w ramach aktywności zawodowej. W konsekwencji artykuł podnosi dwie zasadnicze kwestie, z jednej strony prezentuje pogląd na temat efektywności interpretacyjnej w sytuacji, gdy twardym danym ilościowym (w tym przypadku kategorii zawodowej) przyznać walor jakościowy. Z drugiej zaś wskazuje, w jaki sposób mężczyźni wykorzystują nadane zawodom treści i sens kulturowy do przyjmowania strategii autokreacji. W rezultacie, w zamyśle mężczyzn, chodzi o stworzenie takiego wizerunku własnej osoby, który nie tylko będzie niósł w swej treści uznanie społeczne oraz prestiż, ale wyjdzie naprzeciw domniemanym przez nadawcę oczekiwaniom współczesnych kobiet.

Słowa kluczowe

kategoria zawodowa autokreacja operatywność strategie egemoniczna mę­skość

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Leszkowicz-Baczyńska, Żywia. (2015). „MAM ZAWÓD I JESTEM WYKSZTAłCONY…”. ANALIZA JAKOśCIOWA WYKORZYSTANIA PRZEZ MężCZYZN CECH SPOłECZNO-DEMOGRAFICZNYCH DO AUTOKREACJI. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.147