Główna treść artykułu

Abstrakt

W tekście omówiono funkcjonujące w kulturze współczesnego Zachodu modele męskości. Zaprezentowane zostały również ustalenia badawcze odnoszące się do dwóch problemów:
1. Jaki obraz chłopca i mężczyzny prezentują wybrane podręczniki do WDŻ? Co się mówi i jak się mówi o chłopcu/mężczyźnie w wybranych podręcznikach do WDŻ? 2. Jaki model męskości prezentowany jest w wybranych podręcznikach do WDŻ? W analizie danych zastanych zastosowano strategie jakościowej analizy treści. Analiza przekazu dotyczącego męskości dotyczyła koncepcji modeli socjalizacji (tradycyjny, mieszany, egalitarny). Z kolei analiza języka koncentrowała się na symbolicznym przypisywaniu danej płci odpowiednich cech i stałych, niezmiennych predyspozycji. Badania projektowano w perspektywie gender i kategoria płci społeczno-kulturowej była podstawowym kryterium analitycznym. Przeanalizowano siedem podręczników i ćwiczeń do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie na poziomie szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej. Realizację badań i analizę materiału badawczego prowadzono w okresie od października 2013 do października 2014 roku. W analizowanych książkach prezentuje się model męskości bliski tradycyjnego wzorca, w którym kobiety i mężczyźni mają jasno określone predyspozycje biologiczne. Z perspektywy gender niedoreprezentowane są omówienia alternatyw do tradycyjnie postrzeganego w naszym kręgu kulturowym życia rodzinnego oraz występowanie w przestrzeni społecznej mniejszości seksualnych.

Słowa kluczowe

męskość wzorce męskości podręczniki szkolne przedmiot wychowanie do życia rodzinie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dec-Pietrowska, J. (2015). MĘSKOŚĆ JAKO PRZEDMIOT NARRACJI W WYBRANYCH PODRĘCZNIKACH DO PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. PRZEKAZY JAWNE, UKRYTE I POMINIĘTE. Dyskursy Młodych Andragogów, (16). https://doi.org/10.34768/dma.vi16.151