Główna treść artykułu

Abstrakt

W ostatnich dwóch dekadach, wraz z ekspansją Internetu, nastąpił dynamiczny rozwój mediów społecznościowych. W niniejszej pracy prezentujemy wyniki badania eksploracyjnego, w którym analizowano aplikacyjność tych mediów dla edukacji. Badanie obejmowało analizę kilkunastu portali społecznościowych, w jego efekcie wyselekcjonowano dwanaście z nich, stały się one przedmiotem pogłębionych analiz źródeł zastanych (desk research). W następnym etapie, wyselekcjonowano siedem portali społecznościowych, potencjalnie użytecznych dla celów edukacyjnych i dydaktycznych. Wskazano także na inne istotne funkcje wszystkich analizowanych portali oraz szczegółowo opisano możliwości ich praktycznego zastosowania.

Słowa kluczowe

komunikacja grupy edukacyjno-dyskusyjne uczenie się media społecznościowe portale społecznościowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bielinis, L., & Kurkowski, C. (2019). LEARNING AND COMMUNICATION MEDIATED BY THE SOCIAL MEDIA – AN ANALYSIS OF EDUCATIONAL NETWORKING SERVICES . Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.25