Główna treść artykułu

Abstrakt

Autor wskazuje na istotną wartość synergii trzech idei humanistyczno-pedagogicznych w praktyce działalności kulturalnej, a mianowicie: sztuk (dla/w) społeczności, animacji kultury, pedagogii publicznej. Wszystkie one mają swoje źródła ideowo-teoretyczne w dziedzictwie ruchów kontrkulturowych lat 60. XX wieku. W tekście znajdujemy charakterystykę tych trzech idei oraz przywołanie przykładu jednego z międzykulturowych wydarzeń artystycznych, które ową synergię znakomicie odzwierciedla.

Słowa kluczowe

sztuka (dla/w) społeczności animacja kultury pedagogia publiczna międzykulturowy festiwal artystyczny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kubinowski, D. (2019). SZTUKA (DLA/W) SPOŁECZNOŚCI – ANIMACJA KULTURY – PEDAGOGIA PUBLICZNA. PRZYPADEK MIĘDZYKULTUROWEGO FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO „LUDZKA MOZAIKA” W GOLENIOWIE. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.31