Główna treść artykułu

Abstrakt

Nasz świat jest skomplikowany, płynny i niepewny. Tsunami zmian ekonomicznych, ideologia neoliberalna i kult indywidualizmu doprowadziły do powstania ekstremalnych organizacji nacjonalistycznych, natywistycznych i faszystowskich, gdzie nietolerancja jest okazywana obcym, migrantom lub osobom ubiegającym się o azyl. Jest to czas, w którym dialog między różniącymi się stronami wydaje się trudny do osiągnięcia, podczas gdy nowe media społecznościowe często służą jako komnaty echa, w których ludzie tylko słuchają opinii podobnych do własnych. Co więcej, demokracja przedstawicielska znajduje się w kryzysie, podczas gdy uczenie się przez całe życie jest instrumentalizowane i utowarowione z powodu nadmiernej koncentracji na potrzebach rynku pracy. Edukacja ludowa (popularna) lub obywatelska jest od dawna w odwrocie. Opierając się na pracach wybitnego polskiego socjologa i filozofa Zygmunta Baumana i andragogów R.H. Tawneya i Raymonda Williamsa, wraz z nowymi psychospołecznymi interpretacjami historii i współczesnego świata edukacji dorosłych, podjęto próbę ożywienia sfery publicznej, w której marginalizowany dotąd duch dialogicznej i powszechnej edukacji dorosłych może odgrywać centralną rolę.

Słowa kluczowe

płynna nowoczesność skrajna prawica ideologia uczenie się przez całe życie edukacja dorosłych

Szczegóły artykułu

Jak cytować
West, L. (2019). DISCOURSES OF LIFELONG LEARNING AND ADULT EDUCATION: BACK TO THE FUTURE?. Dyskursy Młodych Andragogów, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.7