O czasopiśmie 

Nr 20 (2019): DYSKURSY MŁODYCH ANDRAGOGÓW

Opublikowane: gru 23, 2019

20 lat minęło...

7-9 Małgorzata Olejarz
66

DISCOURSES OF LIFELONG LEARNING AND ADULT EDUCATION: BACK TO THE FUTURE?

42

SLEEP HABITS AND BIOGRAPHICAL LEARNING. A REVIEW OF PREVIOUS RESEARCH ON THEIR CONNECTIONS

Agnieszka Bron
29

„BYCIE OBYWATELEM” W WYPOWIEDZIACH POKOLENIA 20 PLUS I ICH FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA

Alicja Jurgiel-Aleksander
31

PROTEST, UCZENIE SIĘ I KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI FEMINISTYCZNEJ

Przemysław Szczygieł
39

KIEDYŚ ZAPLANOWAŁAM MOŻE JESZCZE POUCZYĆ SIĘ TROCHĘ… ASPIRACJE EDUKACYJNE A ICH REALIZACJA W NARRACJACH WIELODZIETNYCH UBOGICH KOBIET

Izabela Kaźmierczak-Kałużna
28

ROLA PRACY ZAWODOWEJ W POWRACANIU NA DROGĘ EDUKACJI OSÓB PRZERYWAJĄCYCH KSZTAŁCENIE

Zdzisław Wołk
54

WSPIERANIE SPOŁECZNEJ INKLUZJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Jarosław Bąbka
22

LOOKING BACK – ADULT EDUCATION AS A RITE OF PASSAGE?

Marianne Høyen
21

HORIZONTAL DISCOURSES IN ADULT ART AND DESIGN EDUCATION

Samantha Broadhead
60

GOVERNANCE OF TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND LEARNING WITHIN A NEW CAREER POSITION

Ingela Bergmo-Prvulovic,Kristina Hansson
44

SYTUACJE GRANICZNE W ŻYCIU CZŁOWIEKA

(ROZWAŻANIA ANDRAGOGICZNO-ETYCZNE)

Mirosław Kowalski
52

ROZMOWY O SPEŁNIANIU PASJI. FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA KONCEPCJI PASJI PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI I ICH MOŻLIWE IMPLIKACJE DLA STAWANIA SIĘ REFLEKSYJNYM NAUCZYCIELEM

Iwona Kopaczyńska
25

KONCEPCJE KSZTAŁCENIA STUDENTÓW W UNIWERSYTECIE – FENOMENOGRAFICZNA ANALIZA NARRACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Jarosław Jendza
43

ZESPOŁOWOŚĆ STUDENTÓW JAKO DOBRO WSPÓLNE. REFLEKSJE NA MARGINESIE PRACY DYDAKTYCZNEJ

19

CZY STUDENCI UCZĄ SIĘ PRZEWIDYWANIA SWOICH OCEN SEMESTRALNYCH? ROLA BŁĘDU „PRZESZACOWANEJ PEWNOŚCI” W TRAFNOŚCI SZACOWANIA WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Paweł Kleka,Agnieszka Fanslau,Hanna Brycz
33

KOMPETENCJE AKADEMICKIE W PROFILAKTYCE NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH STUDENTÓW

Małgorzata Rosalska
78
Wyświetl wszystkie numery